pozicija

pozicija
pozìcija sf. (1) 1. padėtis, išsidėstymas: Subtilius tarties niuansus, neretai sąlygojamus fonetinės pozicijos, iš klausos sunku suvaikyti LD69.MuzŽ tam tikra rankų, pirštų padėtis griežiant styginiais strykiniais instrumentais.TrpŽ pradinė padėtis atliekant kurią nors šokio figūrą.TrpŽ figūrų išdėstymas žaidime (žaidžiant šachmatais, šaškėmis). 2. ppr. pl. kariuomenės ir kovinių priemonių išdėstymo vieta kautynėse: Nė vienas karys nepaliko savo pozicijų, nė žingsnio nesitraukė . Priešakinės pozìcijos . Artilerijos pozìcijos TrpŽ. 3. prk. turima galia, vaidmuo: Palyginti su prieškariniais metais, rimtai susilpnėjo kapitalizmo pozicijos (sov.) sp. 4. prk. požiūris, nusistatymas kuriuo nors reikalu, klausimu, lemiantis veiksmų, elgesio pobūdį: Daug sunkiau buvo pereiti į naujas idėjines-estetines pozicijas tiems rašytojams, kurie iki tol laikėsi buržuazinių pažiūrų . Partija nuosekliai laikosi proletarinio internacionalizmo pozicijų (sov.) sp. Reikia ginti savo pozìciją ginče 1. 5. 1 eilinis įrašas, rubrika buhalterinėje, inventorinėje knygoje; atskiras objektas, vienetas ko nors serijoje: Bibliografijos pozicija .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pozicija — pòzīcija ž DEFINICIJA općenito, položaj 1. a. mjesto na kojemu se što nalazi s obzirom na nešto drugo, smještaj u prostoru [pozicija Zemlje prema Suncu] b. vojn. utvrđeni položaj vojnih snaga, položaj u vojnoj liniji 2. pren. mjesto koje tko ima… …   Hrvatski jezični portal

  • pozicija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Socialinio vaidmens atlikimo lygis, kitų kolektyvo ar grupės narių įvertinimas pagal būtinumo, reikšmingumo laipsnį. Tai tam tikro lygio gyvenimo pozicija (pedagoginė, dorovinė, estetinė), charakterizuojanti …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pozicija — statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženklo vieta (eilės numeris) eilutėje, skaitmens vieta skaičiaus užraše. Kartu su eilutės numeriu nurodo ženklo vietą tekste ir ją galima laikyti viena iš dviejų ženklo koordinačių tekste arba puslapyje… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pozicija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdytojų ar ugdytinių požiūrių ir nuostatų sistema, lemianti veiklos bei elgesio pastovų turinį ir būdą kurio nors objekto atžvilgiu; tai psichologinis asmenybės dispozicijų komponentas. kilmė lot. positio – …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Ko nors padėtis kokio nors asmens ar daikto atžvilgiu; ko nors vieta, apibrėžta erdvėje kitų daiktų atžvilgiu. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude; position vok. Position,… …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kūno ar jo dalių padėtis čiuožiant, fechtuojantis, šokant. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude; position vok. Position, f; Stellung, f rus. позиция …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Ugdytojų ir ugdytinių pažiūrų ir nuostatų sistema, lemianti pastovų veiklos bei elgesio turinį ir būdą kurio nors objekto atžvilgiu. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude;… …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Šaškių, šachmatų figūrų išsidėstymas lentoje. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude; position vok. Position, f; Stellung, f rus. позиция …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidėjų padėtis, išsidėstymas žaidžiant aikštėje. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude; position vok. Position, f; Stellung, f rus. позиция …   Sporto terminų žodynas

  • pozícija — e ž (í) 1. knjiž. položaj: ostati v določeni poziciji / začetna pozicija pri plesu / določiti, vrisati pozicijo hiše / v tej poziciji izgubi soglasnik zven / obstreljevati sovražnikove pozicije; zavzeti strateško pomembno pozicijo / pozicija… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”